..കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാവലാളാകൂ.‌‌‌‌‌
....മുന്നാക്ക വികസന വികസന കോർപറേഷന്റെ വിദ്യാസമുന്നതി സ്‌കോളർഷിപ്പിനുള്ള അവസാനതിയ്യതി നവംബര് 25 ആയിരിക്കും. .
Showing posts with label PHOTOS. Show all posts
Showing posts with label PHOTOS. Show all posts

9 Jan 2014FSETO പെന്‍ഷന്‍ സംരക്ഷണ സമരപ്രഖ്യാപന കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സ,പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

8 Nov 2011

അതിവേഗം....സുതാര്യ കേരളം.......