..കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാവലാളാകൂ.‌‌‌‌‌
.USS RESULT PUBLISHED...OEC Lumpsum grant online entry last date 24/06/2017,, ..INSPIRE AWARD 17-18 NOMINATION LAST DATE JUNE 30