..കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാവലാളാകൂ.‌‌‌‌‌
.ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീക്രിച്ചു ...വിശ്വാസ് അപ്ഡേഷന്‍ 30/04/2018 വരെ നീട്ടി ..സ്ഥിരം തൊഴില്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയത്തിനെതിരെ 2018ഏപ്രില്‍ 2 ന് രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്ക്