..കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാവലാളാകൂ.‌‌‌‌‌
.OBC PREMATRIC BENEFICIARY LIST PUBLISHED ...Fourth quarter E TDS last date 31/05/2018..USS/LSS Result published