..കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാവലാളാകൂ.‌‌‌‌‌
.FIRST TERM EXAM STARTS FROM AUG 21//ക്ലസ്റ്റര്‍ ബഹിഷ്കരിച്ച അധ്യാപകര്‍ വകുപ്പു തല നടപടി നേരിടണം