..കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാവലാളാകൂ.‌‌‌‌‌
.FIRST TERM EXAM STARTS FROM AUG 21//INCOME TAX RETURN LAST DATE 31/7/2017/ ..INSPIRE AWARD 17-18 NOMINATION LAST DATE aug 15

22 Jul 2017

കെ എസ് ടി എ- നിറവ് .സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വികസന രേഖ --മാർഗനിർദേശം ഇവിടെ
SMC  FORMATION  GUIDELINES HERE

 എന്താണ് ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍? എന്തിനാണ് ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍?ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചറിനെ പറ്റി അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

 PDF here

20 Jul 2017

HSS BY TRANSFER PROMOTION SENIORITY LIST FROM HSA/LP/UP various subject HERE
 CIRCULAR   

PROCEEDINGS
COMPLAINTS BEFORE 31/07/2017  WITH COUNTERSIGNATURE OF HM/AEO/DEO/DD

18 Jul 2017

അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം 1:40  ആക്കിയ ഉത്തരവ്  HERE
 ശമ്പള പരിഷ്കരണ അരിയർ 16/08/2017 നു മുന്നേ പി എഫ് യിൽ ലയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡിഡിഒ ക്കു എതിരെ നടപടി   ORDER

FREE DIGITAL SIGNATURE (DSC ) SCHEDULE FOR DDO s  HERE    (attingal sub try 22/07/2017)

IT@SCHOOL E WASTE ONLINE SURVEY     SITE

 HSS thrown out TRANSFER ORDER

6 Jul 2017

LP/UP TRANSFER TVM DIST  ORDER

PROMOTION ARABIC PARTTIME TO FULLTIME TVM DIST ORDER

Marriage Advance for Last grade employees LIMIT enhased :- ORDER

29 Jun 2017

28 Jun 2017

PF  ഇല്ലാത്ത പുതിയ എയ്ഡഡ് അധ്യാപകരുടെ 29/1/2016 വരെയുള്ള ശമ്പളകുടിശ്ശിക ക്യാഷ് ആയി വാങ്ങാനുള്ള ഉത്തരവ്         HERE

HSS junior TO Senior PROMOTION ORDER HERE

 HSS PRINCIPAL TRANSFER    ORDER

27 Jun 2017

HSS NEW  POST CREATION (2014-15 ) ORDER
സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കും അദ്ധ്യാപക തൊഴില്‍ അന്വേഷകര്‍ക്കും, നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിലൂടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സ്‌കൂളുകളില്‍ തൊഴില്‍ നേടാന്‍ തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് അവസരമൊരുക്കുന്നു  
ഇതിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സംസ്ഥാന നൈപുണ്യ വികസന മിഷനായ കേരള അക്കാഡമി ഫോര്‍ സ്‌കില്‍സ് എക്‌സലന്‍സിന്റെയും (KASE), വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ സദ്ഭാവനയുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോഴിക്കോട് വെള്ളിപറമ്പില്‍ ആരംഭിച്ച സെന്റര്‍ ഫോര്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ ആന്റ് ടീച്ചര്‍ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് (CRETT) പരിശീലനം. ബി.എഡ് ബിരുദധാരികളെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മൂന്നു മാസത്തെ പ്രോഗ്രാം ഫോര്‍ അച്ചീവിംഗ് കോമ്പിറ്റന്‍സീസ് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷന്‍ (PACE) പരിശീലന പദ്ധതി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ബി.എഡ് ഉള്‍പ്പെടെ എജ്യുക്കേഷനില്‍ യു.ജി.സി. അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ബിരുദമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി 40 വയസ്സ്. ആകെ സീറ്റുകള്‍ 20. പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെയും ഇന്റര്‍വ്യൂവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍: 04952351660, 8086000196. Email: info@crett.in, web: www.crett.in

20 Jun 2017

STAFF FIXATION 2017-18 CIRCULAR

ALL GOs & Circulars About STAFF FIXATION

 GO(P)29/2016 dt 29/01/2016

 GO(P) No.199/2016 dt 03/12/2016

 GO(P) No 134/2016 dt 05/08/2016

 GO(P) No 148/2016 dt 31/08/2016

  GO(MS) No209/2016 dt 29/12/2016

 No H2/25700/15DPI dt 25/04/2016

 No H2/35985/2016 DPI dt 19/08/2016

<><><><>><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Sampoorna details  HERE
<><><><><><><><><><><><> 
MINORITY PRE MATRIC 2017-18(last date fresh 31/8/17 ,renewal 31/7/17)    
NOTIFICATION

APPLICATION FORM   \   ONLINE SITE

Pre matric for std 9,10 disabled students

TEACHERS AWARD PAGE 1      PAGE2

17 Jun 2017

KSTA JULY 15 DDE/SECRETARIATE MARCH  NOTICE

 SC/ST/OBC/PH വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 15/10/2014 മുതൽ മുൻകാലപ്രാബല്യത്തോടെ K TET നു 5% മാർക്കിളവ് അനുവദിച്ചു ORDER

16 Jun 2017

ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാരുടെ സാലറി സ്ലിപ് ,ജീവനക്കാരുടെ GPF authorisation തുടങ്ങിയവ  ഇനി മുതൽ AG യുടെ പുതിയ വെബ് സൈറ്റ് വഴി
ORDER 

WEBSITE 

DDO login ;            DDO code and password
Employee login  ;    PEN and password
Treasury login  ;     Try code and password

15 Jun 2017

HSST Maths പ്രൊമോഷനുവേണ്ടി LP/UP/HSA മാരുടെ സീനിയോറിറ്റിലിസ്റ്റിൽ പെട്ട ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള അധ്യാപകർ 19.06.2017 നു മുൻപായി അവരുടെ CR ഹയർ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു   
LIST OF TEACHERS

 HSST JUNIOR Post Creation-Clarification CIRCULAR

 PAY FIXATION TERMINAL SURRENDER ARREAR TUTORIAL

 QIP ACTIVITY CALENDER CLICK HERE

13 Jun 2017

 Primary HM promotion/Transfer TM dist IIIrd LIST HERE

 PD teacher To HSA Promotion TVM DISTORDER

COMPASSIONATE TRANSFER LIST

Aided-Deployment in Parent school NEW CIRCULAR

NOON FEEDING 10 GUIDELINES   CIRCULAR

10 Jun 2017

 ഇക്കഴിഞ്ഞ S S LC ,പ്ലസ് 2  പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A പ്ലസ്  വാങ്ങിയ കേരളത്തിലെ അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്ക് ദേശീയ അധ്യാപക ക്ഷേമ ഫൌണ്ടേഷൻ  ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകുന്നു.
നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ഉള്ള അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ചു, പഠിച്ച സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മാറ്ററുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടെ ,അനുബന്ധ രേഖകളോടെ (രണ്ടു കോപ്പി)
2017 ജൂൺ 30  നു മുൻപായി അസ്സിസ്റ്റൻറ് സെക്രട്ടറി ,ദേശീയ അധ്യാപക ക്ഷേമ ഫൌണ്ടേഷൻ,പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം  ,ജഗതി ,തിരു 14  എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക   
Last date JUNE 30

 CIRCULAR         APPLICATION FORM       
================================================ 
  ഈ  വർഷത്തെ വിവിധ ക്ലബ് രൂപീകരണം .ഡിപിഐ  സർക്കുലർ

9 Jun 2017


NOON MEAL 2017-18 വിവിധ ഫോറങ്ങള്‍


ദിവസ വേതന അധ്യാപകരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകൾ

ഈ വർഷം  നിയമനം നടത്താനുള്ള ഉത്തരവ്      CLICK HERE

ഈ ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിച്ച 249/2002 dt 14.8.2002 ഉത്തരവ്  CLICK HERE

ഈ ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിച്ച 382/2004 dt 20.12.2004  ഉത്തരവ് CLICK HERE

ഈ ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിച്ച 28/2016  dt 26.2.2016 ഉത്തരവ് CLICK HERE


  വേതനം പുതുക്കിയ പുതിയ ഫിനാൻസ് ഉത്തരവ് CLICK HERE
 ===============================

 GOOGLE MAP__graphical help  HERE

8 Jun 2017

OEC LUMPSUMGRANT 2017-18 (last date 24/06/2017)

CIRCULAR AND LIST 

ONLINE SITE 
==================
 INTERNATIONAL YOGA DAY june 21 ORDER
BEd dept quota application -called for NOTIFICATION
MINORITY PRE MATRIC 2017-18 CIRCULAR 

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള കത്ത് CLICK HERE

 നന്ദി...നന്ദി..നന്ദി.........

 അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും,വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും,പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സ്നേഹികള്‍ക്കും,സംഘടനാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ സഹായകമാകുന്ന ഒരു ബ്ലോഗ്......ഇത് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത.....വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഈ ബ്ലോഗ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായം മൂലം സാധിച്ചു എന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്......7 ലക്ഷം പേര്‍ ഇന്നു വരെ ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശിച്ചു കഴിഞ്ഞു.....വിമര്‍ശനങ്ങളേയും,പ്രോത്സാഹനങ്ങളേയും ഒരേ വികാരത്തോടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്..തുടര്‍ന്നും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്.......
SENIORITY LIST OF PART TIME TEACHERS ELIGIBLE FOR FULL TIME POST TVM DIST

 SANSKRIT           HINDI  

Application for the Selection of Master Trainers in IT@School Project 
CLICK HERE

MLA  LAC ADF - എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പാചകപ്പുരയും ടോയ് ലറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് - സ്പഷ്ടീകരണം ORDER

5 Jun 2017

CIRCULAR -SAMPOORNA 6 TH Working day  HEREVIDYARANGOM 2017-18 
  CIRCULAR 1

 CIRCULAR 2

HS MODULE 

UP MODULE 

LP MODULE
  
Application for financial assistance from National Foundation of Teachers Welfare

 DETAILS

2 Jun 2017

DAILY WAGES TEACHER 2017-18ORDER

EDUCATION CALENDER 2017-18 HERE

 കേരളചരിത്രത്തിലാദ്യമായി,  സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടര്‍ പുറത്തിറക്കി സര്‍ക്കാറും വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പും മാതൃകയാകുന്നു ,,
വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യമത്സരത്തിലും സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിലും നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ വരച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ ഈ കലണ്ടറിനെ മനോഹരമാക്കുന്നു

31 May 2017

GPF/KASEPF LOAN LIMIT SANCTION ENHASED ORDER  

HSS HSS LIMIT
Primary HM  -                         Rs.1,30000/-
AEO, PA to deo, HS HM         Rs.2,60000/-
DEO, AA to dd                          Rs.3,90000/-
DDE                                            Rs.5,25000/- 


DAILY WAGES APPOINTMENT  FORMER ORDERS ORDER 1       ORDER 2 

NOON MEAL PROGRAMME 2017-18  HERE  

 GREEN PROTOCOL CIRCULAR

26 May 2017

PRIMARY HM TRANSFER AND PROMOTION TVM DIST HERE

2 nd LIST 3/6/17

 പ്രവേശനോത്സവഗാനം കരോക്കെ  HERE

 പ്രവേശനോത്സവഗാനം MP3 HERE

18 May 2017

2014 PAY FIXATION SENIOR JUNIOR FIXATION
  NEW CIRCULAR

 SALARY THROUGH PRIVATE BANK ORDER

17 May 2017

HM/AEO Transfer Provisional list HERE

HSA Subject TRANSFER Order TVM Dist HERE

11 May 2017

FATCA-Declaration for NEW PENSION SCHEME EMPLOYEES   DETAILS

PD tr Provisional transfer List TVM dist   HERE

HSS Vacation class BAN CIRCULAR

9 May 2017

DAILY WAGES SALARY REVISED   from 01/04.2017 ORDER

Primary tr 895/-/ HSA 1025/- HSST JR 1130/-,HSST 1365/-

SLI/GIS Passbook updation ORDER

Minority Pre matric 16-17 verification last chance  ORDER

INSPIRE AWARD 17-18 Nomination LAST DATE JUNE 30 
ORDER              SITE  

6 May 2017

PRIMARY HM PROMOTION TVM DIST  ORDER

SSLC REVALUATION   CIRCULAR    

ONLINE SITE FOR REVALUATION

EDIT/PRINT APPLICATION  HERE


PLUS ONE ADMISSION ONLINE SITE 

3 May 2017


SSLC RESULT 2017  

SITE 1

SITE 2

SITE 3

 SITE 4
             KSTA ATTINGAL  PROUDLY PRESENTS 

                 EduGam   SSLC RESULT ANALYSER 
  TSNMHS Kundurkunnu,(Cherpulassery,  Mannarkkad..PALAKKAD)  യിലെ പ്രമോദ് മൂർത്തി  സർ തയ്യാറാക്കിKSTA ATTINGAL നു അയച്ചു തന്ന  SSLC ഫലം സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ,,,സ്കൂളുകൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ,,

. SSLC ഫലം സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഇത് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
  GAMBAS3 അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു അപ്ലിക്കേഷന്‍

 . Edubuntu- Gambas- SQLite3 എന്നീ 3 സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.....

Edubuntu-(‍>=14.04) ആണ് ഇതിന് ആധാരമായ Operating System 


APPLICATION LINK        
25 Apr 2017

PAY REVISION ARREAR -PAYMENT OF ARREAR IN CASH TO CERTAIN EMPLOYEES ORDER

HM Class charge 2017-18  NEW CIRCULAR 

 TEXT BOOK PRICE 2017-18 HERE   
TEXT BOOK SITE

PD account balance amount utilisation ORDER 

19 Apr 2017

PROVISIONAL LIST OF PART TIME TRS    ELIGIBLE FOR FULL TIME POST  TVM dist

 

SANSKRIT     

 

 HINDIPrimary HM Transfer ORDER   TVM dist
PAGE 1   
 PAGE 2